Frederik Foundation

We can't promise cure, but we can promise care.

Welkom op onze website!

 Je bent beland op de website van de Frederik Foundation. De doelstelling van de Frederik Foundation is mensen met een chronische (spier)ziekte ondersteunen om zodoende hun welzijn te verbeteren. Er gaat in Nederland veel geld naar onderzoek. Dat is natuurlijk erg belangrijk maar wij vinden dat er ook geld moet komen om nu te genieten en het leven van mensen met een chronische ziekte prettiger te maken.  

 Welzijn verbeteren...?? Wat houdt dat in en hoe dan?? Dat zullen we in de volgende pagina's verduidelijken aan de hand van voorbeelden en verhalen van mensen met een chronische ziekte.

                                                      NL 53 INGB 0006 6825 60